Θέματα Συνεδρίου
 • Ανοσοθεραπεία του καρκίνου
 • Υγρές βιοψίες, NGS
 • Γενετική συμβουλευτική
 • Βιοδείκτες νέων θεραπειών
 • Καρκίνος μαστού
 • Καρκίνος πνεύμονα
 • Διλήμματα στη διαχείριση του ορθοκολικού καρκίνου
 • Ουρογεννητικός καρκίνος
 • Γηριατρική ογκολογία
 • Εξελίξεις στη θεραπευτική αντιμετώπιση του μελανώματος
 • Σπάνιοι όγκοι
 • Οικονομική τοξικότητα
 • Ιατρική βασιζόμενη στην αξία
 • Κωδικοποίηση ιατρικής πληροφορίας
 • Ογκολογία και διαδίκτυο