Πληροφορίες

Οργάνωση:
Εταιρεία Παθολόγων Ογκολόγων Ελλάδας (Ε.Ο.Π.Ε.)
Ελληνική Εταιρεία Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας (Ε.Ε.Α.Ο.)

Με τη συνεργασία:
Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ογκολογίας (Ε.Ε.Χ.Ο.)
Εθνικό Σύνδεσμο Νοσηλευτών Ελλάδος - Τομέα Νοσηλευτικής Ογκολογίας (Ε.Σ.Ν.Ε.)

Χρόνος διεξαγωγής:
3-5 Μαΐου 2018

Τόπος διεξαγωγής:
Ξενοδοχείο Makedonia Palace
Θεσσαλονίκη

Υποβολή εργασιών:
Έναρξη υποβολής εργασιών                                   01 Δεκεμβρίου 2017
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής εργασιών        20 Φεβρουαρίου 2018

Πιστοποίηση:
Βάσει της τελευταίας εγκυκλίου του ΕΟΦ, θα υπάρχει σύστημα καταμέτρησης του χρόνου παρακολούθησης. Με τη λήξη του συνεδρίου θα δίνεται πιστοποιητικό μόνο σε όσους έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον 60% των συνολικών ωρών του προγράμματος. Ο αριθμός των Μορίων Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD) που θα χορηγηθεί στον κάθε σύνεδρο, θα υπολογιστεί βάσει του χρόνου παρακολούθησης.

Εγγραφές:
Η εγγραφή και η παρακολούθηση επιτρέπεται μόνο σε επαγγελματίες υγείας και σε προπτυχιακούς - μεταπτυχιακούς φοιτητές. Οι συμμετέχοντες είναι απαραίτητο να βεβαιώνουν την ιδιότητά τους, προσκομίζοντας αντίστοιχο αποδεικτικό στοιχείο.

Ειδικευμένοι ιατροί 150€
Ειδικευόμενοι ιατροί 50€
Νοσηλευτές  50€
Φοιτητές δωρεάν

 

 

 

 

 

 

Το δικαίωμα συμμετοχής στο συνέδριο περιλαμβάνει:

  • Παρακολούθηση των επιστημονικών συνεδριάσεων και είσοδο στον εκθεσιακό χώρο
  • Συνεδριακό υλικό
  • Πιστοποιητικό παρακολούθησης

Το δικαίωμα συμμετοχής για φοιτητές* περιλαμβάνει:

  • Παρακολούθηση των επιστημονικών συνεδριάσεων και είσοδο στον εκθεσιακό χώρο
  • Πιστοποιητικό παρακολούθησης

*απαραίτητη προϋπόθεση εγγραφής η επίδειξη της φοιτητικής ταυτότητας

Γραμματεία:
E.T.S. Events & Travel Solutions A.E.
Ελ. Βενιζέλου 154, 171 22 Ν. Σμύρνη
Τηλ.: 210 98 80 032, Φαξ: 210 98 81 303
E mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.events.gr